Gå til Børnehus Hovedstaden

Behandling

Hvad er

Behandling?

Fønix Hovedstadens overgrebsfokuserede behandlingsforløb er målrettet børn og unge, der én eller flere gange har udvist seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd. De børn og unge, der tilbydes behandling er ud fra den forudgående udredning vurderet til at kunne indgå i forløbet enten individuelt eller med inddragelse af netværket.

Behandlingen er specialiseret og bliver tilrettelagt med hensyntagen til barnet/den unges særlige behov, funktionsniveau og kompetencer til at indgå i behandling. Omdrejningspunktet for behandlingen vil altid være barnet/den unges seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd fysisk og/eller på medier.

Formålet med behandlingsforløbet er, at:

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge, der ud fra en forudgående udredning vurderes at kunne profitere af et behandlingsforløb. Behandlingen kan være individuel, men vil i mange tilfælde inddrage det professionelle og/eller familiære netværk med henblik på at forstå og støtte barnet/den unge.

Indhold

Omfang

Varighed: 15 sessioner afviklet på ca. tre måneder

Takst: 25.907 kr.