Sådan kommer du videre

Er du barn eller ung?

Er du forælder eller pårørende

Er du fagperson

Hvad er Fønix?

Fønix retter sig mod børn og unge op til 18 år med seksuelt bekymrende, grænseoverskridende eller krænkende adfærd. Indsatsen sker i tæt samarbejde med kommunen, barnets/den unge og forældre/nære omsorgspersoner, ligesom professionelt netværk kan indgå i samarbejdet

Den primære indsats er udredning og behandling, men kan også være rådgivning, konsultation, supervision, mediation og undervisning. Indsatsen er landsdækkende og er organisatorisk tæt forankret med De Danske Børnehuse, og bistår således alle landets kommuner med hjælp og støtte til målgruppen. Indsatsen er højt specialiseret, og formålet er at forebygge seksuelle overgreb mod børn, og at hjælpe børn og unge med seksuelt bekymrende, grænseoverskridende og krænkende adfærd til at komme i bedre trivsel og udvikle en sundere

seksualitet. Indsatsen tilbydes i børnevenlige rammer, af fagprofessionelle, der er vant til at snakke med børn og unge med seksuelle grænseproblematikker. Der er i indsatsen fokus på høj faglig kvalitet og skånsomhed overfor barnet eller den unge, samt denne forældre/nære omsorgspersoner.

Barnet i centrum

Vi sikrer en professionel og skånsom indsats overfor barnet/den unge i sager om overgreb.