Gå til Børnehus Hovedstaden

Vejledningsmøde og Operationalisering

Hvad er

Vejledningsmøde og Operationalisering

Vejledningsmøde/operationalisering er en overlevering af den overgrebsfokuserede udredning til relevant fagprofessionelt netværk og/eller familie til barnet/den unge og eventuelt myndighedssocialrådgiver i kommunen. Mødet er en systematisk gennemgang og overlevering af resultatet/konklusionen af den overgrebsfokuserede udredning samt vejledning vedrørende pædagogisk praksis såvel generelt som i forhold til den seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd.

Takst: 5.130 kr.