Gå til Børnehus Hovedstaden

Udredning

Hvad er

udredning?

Vi lægger stor vægt på at tilrettelægge og gennemføre udredningen, på en måde som er afpasset til det enkelte barn. Vi trækker på forskellige tilgange og metoder, og vi indretter forløbene, så de mest skånsomt og meningsfuldt kommer børnenes behov i møde. Vi inddrager forældre og andre omsorgspersoner i barnet/den unges netværk i udredningen. Inddragelsen medvirker til, at vi opnår indsigt i barnet/den unges relationer og livsomstændigheder og dermed får en øget forståelse for, hvad der kan ligge bag den seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.

Fønix Hovedstaden vurderer ud fra den enkelte henvisning, hvor omfattende en udredning, der er behov for. Udredningen kan bestå af:

Omfang

Typisk vil et barn og dets omsorgspersoner skulle komme i Fønix 3-8 gange ifm. et udredningsforløb, alt efter hvor omfattende udredning der er tale om. Som regel strækker en udredning fra start til slut sig over en periode på 2-4 måneder.

Udredningspakker i Fønix Hovedstaden

Pakke A

Pakke A retter sig mod børn og unge, hvor der er behov for udredning af det generelle intellektuelle funktionsniveau, personlighedsmæssige funktion, opmærksomhedsfunktionen samt den følelsesmæssige- og relationelle funktion. Dette med henblik på at afdække mulige bagvedliggende faktorer for den seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd samt formulering af anbefalinger til den fremadrettede indsats. Typisk forelægger der ikke relevante psykologiske tests af barnet/den unge forud for henvisningen til udredning i Fønix Hovedstaden, eller testningen ligger år tilbage.

 

Pakke A inkluderer følgende:

Omfang

Varighed: ca. 3-4 måneder.

Takst: 43.605 kr.

Pakke B

Pakke B retter sig mod børn og unge, hvor der foreligger én eller flere psykologiske tests, som fortsat vurderes aktuelle/relevante/hensigtsmæssige, hvor der til brug for udredningen er behov for supplerende psykologiske tests.

Pakke B inkluderer følgende:

Omfang

Varighed: ca. 2-4 måneder.

Takst: kr. 35.397 kr.