Gå til Børnehus Hovedstaden

Mediation

Hvad er

Mediation?

Mediation er i denne sammenhæng et terapeutisk styret møde mellem offer og den krænkende part, hvor der har været mistanke om seksuelle grænseoverskridelser imellem parterne. Mediation er særlig anvendelig i sager, hvor der en betydningsfuld relation mellem offer og den krænkende part, f.eks. mellem søskende, eller hvor de involverede børn/unge har et hverdagsliv sammen f.eks. på en skole eller via et naboskab. Et medierende møde er et nøje planlagt og struktureret forløb, der tilbydes som en del af det overgrebsfokuserede behandlingsforløb. Den krænkende part følges tæt af sin behandler i forberedelsesfasen samt under og efter mødet, ligesom ofret bliver støtte, hjulpet og forberedt på at kunne indgå. Familie og netværk inddrages for at understøtte mødet, og bære den viden og de aftaler, som mødet indeholder og rummer videre.

Formålet med mediationen er, at:

Målgruppe

I Fønix tilbydes medierende møder som en del af behandlingstilbuddet. Møderne er særligt hensigtsmæssige i sager, hvor der er en betydningsfuld relation mellem offer og den krænkende part, f.eks. søskende, og hvor den seksuelt krænkende adfærd har påvirket/beskadiget relationen.

Indhold

Grundet forskelle i sagerne vil der være variation i forhold til antal timer for afholdelse af disse møder. Et medierende møde er et nøje planlagt og struktureret forløb, som kræver grundig forberedelse over flere sessioner. Den krænkende part følges tæt af sin behandler i forberedelsesfasen, samt under og efter mødet. Mediationen indeholder forberedende samtaler med barnet/den unge, forberedende møde med den krænkende parts forældre i forhold til deres rolle på det medierende møde samt afholdelse af det medierende møde mellem offer og den krænkende part og efterfølgende opfølgningsmøde. Andre sager vil kræve yderligere møder med forældrene alt efter alvorsgraden.

Takst

Prisen for medierende møder ligger typisk mellem 15.000 og 25.000 kr.