Gå til Børnehus Hovedstaden

Henvisning

Hvad er

Henvisning?

Henvisning af børn og unge til udredning, behandling og mediation kan kun ske via barnets hjemkommune, typisk som en del af en børnefaglig undersøgelse (SEL§50.5) eller en behandlingsindsats (SEL§52.3).

Både sagsbehandlere og andre professionelle (fx døgninstitutioner, skoler eller familieplejekonsulenter) kan henvende sig vedr. supervision, konsulentbistand og oplæg.

Privatpersoner kan ikke henvende sig til – eller købe ydelser i Fønix.