Gå til Børnehus Hovedstaden

Konsultative ydelser og supervision

Hvad er

Konsultative ydelser og supervision

Fønix Hovedstaden tilbyder forskellige typer konsultative ydelser, der varierer i omfang, indhold og antal deltagere. Fønix Hovedstaden foretager sammen med henvender den faglige vurdering af, hvilken type ydelse, der er relevant i forhold til den specifikke sag.

I en konsultativ ydelse tilbyder vi specialiseret tværfaglig sparring med henblik på vurdering af problemstillingens omfang og bekymringsgrad samt af, hvorvidt barnets/den unges seksuelle adfærd er naturlig og sund eller bekymrende og/eller krænkende.

Målgruppe

Relevant netværk til barnet/den unge, eksempelvis plejeforældre eller opholdssteder.

Indhold

Supervision og rådgivning i forhold til eksempelvis forståelse af barnet/den unges seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd, håndtering af adfærden, egne reaktioner derpå samt forebyggelse af yderligere bekymrende adfærd.

Konsultative forløb hos Fønix Hovedstaden

Pakke A

Pakke A inkluderer følgende:

  • Konsultativ ydelse på specifik sag
  • Enkeltstående, længere møde til rådgiver (og evt. andre fagprofessionelle)

 

Formål med ydelse er:

  • Afklare hvilken ydelse eller indsats, der er relevant i forhold til problemstillingen i Fønix Hovedstaden eller evt. i andet regi, samt få viden/rådgivning om seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd.

 

Takst: 4.104 kr.

Pakke B

Pakke B inkluderer følgende:

  • Konsultativ ydelse på specifik sag med barnets familie og evt. professionelt netværk.
  • I form af 3 enkeltstående møder, eksempelvis 1 til kommunen/socialrådgiveren, 1 til barnets/den unges familie og 1 til skole/daginstitutionen.

ELLER

  • Sammenhængende forløb på 3 møder til kommunen/socialrådgiveren, barnets/den unges familie/professionelle netværk (forældre, plejeforældre, opholdssted, skole mv.).

 

Formål med ydelsen er:

  • En vurdering af problemstillingens omfang og bekymringsgrad, systematisering af viden om barnet/den unge. Opkvalificering af barnets/den unges familie og professionelle netværk, herunder til i praksis at kunne håndtere den seksuelt bekymrende adfærd og støtte barnet/den unge.
  • Ydelse kan iværksættes uden forudgående udredning eller efter udredning som alternativ eller forberedelse til behandlingsforløb.

 

Takst: 10.260 kr.

Fønix Hovedstaden tilbyder supervision til fagprofesionelle

Pakke A

Pakke A inkluderer følgende:

  • Supervision 5 sessioner af en times varighed.

 

Takst: 5.130 kr.

Prisen er inkl. supervisors forberedelsestid, men ekskl. evt. transport

Pakke B

Pakke B inkluderer følgende:

  • Supervision 10 sessioner af en times varighed.

 

Takst: 10.260 kr.

Prisen er inkl. supervisors forberedelsestid, men ekskl. evt. transport