Gå til Børnehus Hovedstaden

Er du forældre eller pårørende?

Er du forælder til et barn, der har udvist seksualiseret adfærd – eller er du i tvivl om, hvorvidt dit barns seksuelle adfærd er naturlig og sund eller bekymrende og måske krænkende?

Forældre til et barn med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd har ofte bekymringer og tanker eller spørgsmål som det kan være svært at få talt om og få svar på, f.eks.:  

 • Hvorfor har mit barn seksualiseret adfærd? 
 • Hvad kan jeg som forælder gøre for, at det ikke sker 
  igen? 
 • Hvordan får jeg tillid til mit barn igen? 
 • Hvor meget skal jeg kontrollere mit barn? 
 • Hvordan håndterer jeg situationen i familien 
  og over for omgivelserne? 
 • Er der risiko for, at mit barn bliver krænker som 
  voksen? 

Fønix tilbyder både forebyggende, kortere og længerevarende indsatser, alt efter bekymrings- og alvorsgrad. Indsatserne i Fønix vil typisk foregå med høj grad af forældreinddragelse. 

Hvis du mener, at dit barn er i Fønix’s målgruppe, og at I har brug for hjælp hos os, skal du i kontakt med en socialrådgiver i dit barns kommune. Socialrådgiveren kan henvise til Fønix, og sammen kan vi vurdere, hvordan vi hjælper dit barn og jer bedst muligt. 

Du er også velkommen til at kontakte Fønix, hvis du har afklarende spørgsmål.